Kingspan svarar på marknadens behov med branschledande produkt – Gamma

Vad är en slamavskiljare? En slamavskiljare är det första steget i en reningsprocess av avloppsvatten, och är den konventionella avloppslösningen för bostäder och kommersiella byggnader som har enskilt avlopp eller som saknar anslutning till kommunalt avloppsnät. Vidare i den här artikeln kommer du hitta det du behöver veta om just slamavskiljare och Kingspans svar på marknadens behov – Gamma.

Vad gör en slamavskiljare? Den skiljer på fasta och flytande delar i avloppsvattnen. Slamavskiljare renar inte avloppsvattnet från föroreningar, detta görs i ett efterföljande steg i reningsprocessen. Idag finns det olika typer av slamavskiljare, men de flesta fungerar på ungefär samma sätt som en trekammarbrunn, vilket har varit den vanligaste typen av slamavskiljare.

Vad är det som gäller?

Oavsett vilken typ av slamavskiljare som används så behövs efterföljande processer i form av, infiltration, markbädd eller minireningsverk. Du som ägare till en fastighet är ansvarig för att din avloppsrening fungerar enligt gällande krav. Var uppmärksam på om du behöver rena enligt normal eller hög skyddsnivå.

Drift och skötsel

För att en slamavskiljare ska fungera optimalt, är det viktigt att slamtömning sker tillräckligt ofta. Slamtömning sker ofta automatiskt genom kommunens en gång per år. Det är viktigt att slamavskiljaren inspekteras då och då: Kontrollera först att det endast finns flytslam i första kammaren. Om flytslam finns i övriga kammare så kan slamavskiljaren vara överbelastad. Den vanligaste lösningen är då att tömma oftare. Om det luktar påtagligt från slamavskiljaren så är det sannolikt att ventilationen inte fungerar som den ska. Kontrollera att ventilationens röranslutningar har fri öppning.

Kingspans svar – Gamma

Gamma är en branschledande slamavskiljare med en verkningsgrad på 99,7 % som är utvecklad av Kingspan. Ett direkt svar på marknadens behov utav en prisvärd och tillförlitlig produkt. Gamma kan enkelt installeras vid grunda förhållanden, och i en rad bostadstillämpningar. Gamma är en slamavskiljare som används för att tillförlitligt avlägsna fasta och flytande material från hushållsspillvatten innan de leds till mottagaren eller ytterligare behandling i en reningsanläggning eller ett infiltrationssystem. Nedan finner du hitta en rad funktioner och fördelar som Gamma erbjuder.

Gammas funktioner och fördelar

Testad och godkänd enligt EN12566 Part 1

CE-märkt för överensstämmelse med byggnormerna

Enkel och snabb installation

Lägre grävkostnader – än normen

Mindre schaktningsvolymer – snällare mot miljön

Gjord av MDPE-material (polyeten med medeldensitet) – starkt och hållbart för hög tillförlitlighet

Låg vikt, vattentät och kemiskt beständig

Robust och väderbeständig för garanterad hållbarhet – mycket värde för pengarna

För mer hjälp eller information besöka kan du besöka Kingspans hemsida, eller kontakta deras experter direkt via telefon eller mail, så hjälper de dig.

Om oss

Kingspan ingår i Kingspan-koncernen.  Ett snabbväxande globalt företag som har funnits på den svenska marknaden sedan år 2006. Koncernen har ca 13 000 anställda idag, och har kontor på över 70 platser världen över. Kingspan har som mål att: skapa hållbara, förnybara och miljövänliga lösningar, lämpliga för både små och stora projekt. För att kunna uppnå dessa mål tror Kingspan på ett aktivt samarbete mellan kunder och partners.

Lämna ett svar